Λογισμικό MATLAB & εφαρμογές

Εταιρεία Mentor Hellas

Περιγραφή
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια MATLAB πραγματοποιούνται από την εταιρεία MentorHellas σε συνεργασία με το Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΠΑ. Διεξαγονται στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης στο ΚΛΕΙΔΙ (κτίριο Πληροφορικής) και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις του πακέτου MATLAB και των βιβλιοθηκών του σε ευρύ πεδίο εφαρμογών.

Ενότητες

Στο σεμινάριο αυτό θα δειχθούν οι δυνατότητες του λογισμικού MATLAB στην  επεξεργασία σήματος και εικόνας χρησιμοποιώντας παραδείγματα από διάφορους τομείς εφαρμογής

Παράλληλοι υπολογισμοί για πολυπύρηνους CPU και GPU με το Matlab

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -