(ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ) Θέματα Σύγχρονης Κυτταρικής Βιολογίας

Ι. Π. Τρουγκάκος, Δ. Ι. Στραβοπόδης, Μ. Χ. Αντωνέλου, Χ. Αλεξόπουλος, ΕΔΙΠ: Ο. Κωνσταντή, Αθ. Βελέντζας

Περιγραφή

Μάθημα που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας και Φυσικής