Μοριακη Βιολογια (13Β009)

Δ. Σίδερης, Δ. Βασιλακοπούλου, Χ. Κοντός, Λ. Κραββαρίτη

Περιγραφή

 

Σκοπός Μαθήματος

Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών και των παραγόντων που διαμορφώνουν ή κατευθύνουν τη ροή της γενετικής πληροφορίας, καθώς επίσης και η γνώση της ισχυρής τεχνολογίας  που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της Μοριακής Βιολογίας, ανοίγοντας νέους δρόμους στην έρευνα και παρέχοντας ποικίλες εφαρμογές στο ευρύτερο φάσμα των Βιολογικών Επιστημών. 

               

Στόχοι Μαθήματος

α) η κατανόηση των μοριακών  μηχανισμών με τους οποίους το DNA των διαφόρων οργανισμών διπλασιάζεται, δημιουργώντας ένα πιστό αντίγραφο του εαυτού του. 

 β) η γνώση και κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η γενετική πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στο DNA των διαφόρων οργανισμών αποκτά "λειτουργικότητα" με την έκφρασή της σε επίπεδο πρωτεΐνης ή λειτουργικού RNA. 

 γ) η κατανόηση των μηχανισμών ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που καθορίζουν το τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πού θα γίνει και για πόσο χρόνο θα διαρκέσει.

 δ) η εκμάθηση των τεχνικών και μεθόδων της Μοριακής Βιολογίας  και η κατανόησ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα