ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Περιγραφή

 

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές

Η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων, όσον αφορά σε συνδρομητικό ή επί πληρωμή περιεχόμενο και όχι ανοιχτής πρόσβασης το οποίο είναι εξ ορισμού ελεύθερο, είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απαιτείται, επομένως:

  1. είτε φυσική παρουσία και χρήση στους χώρους του ΕΚΠΑ και χρήση υπολογιστή με δικτυακή διεύθυνση (IP addess) που να βρίσκεται μέσα στο εύρος δικτυακών διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  2. ή χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού του χρήστη στο ΕΚΠΑ και ταυτοποίησή του μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου Αθηνών (https://login.uoa.gr/login).
  • Σημείωση: Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για τους χρήστες που βρίσκονται στο νέο σχήμα υπηρεσιών του ΕΚΠΑ και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη σε χώρους του Πανεπιστημίου μας.

Πιο αναλυτικά, η πρόσβαση από τους χώρους του Πανεπιστημίου γίνεται αυτόματα, χωρίς να ζητείται κάπ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -