Έγκλημα και τήρηση της τάξης στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Νικόλαος Γιαννακόπουλος

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό αυτό σεμινάριο εξετάζει τους θεσμούς τήρησης της τάξης στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον ρόλο των διάφορων φορέων εξουσίας (ρωμαϊκή επαρχιακή διοίκηση, ρωμαϊκός στρατός, αξιωματούχοι τοπικών κοινοτήτων), τις ποικίλες μορφές διασάλευσης της τάξης (οργανωμένη ληστεία της υπαίθρου, αστικό έγκλημα, ταραχές και εξεγέρσεις) και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις περίπαρανόμων, όπως αποτυπώνονται στη γραμματεία της εποχής. Το μάθημα προσφέρεται κατά το χειμερινό εξάμηνο. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις