ΣΙ 18 Ελληνική συνταγματική ιστορία: 20ός αιώνας

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Περιγραφή

Εξέταση της λειτουργίας του Συντάγματος στην ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα. Δίνεται έμφαση στην εξέταση της λειτουργίας του Συντάγματος στις ευρωπαϊκές χώρες, στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 1911, 1927, 1952 και 1975, στις προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς και στην επιρροή των δύο διχασμών (Εθνικός Διχασμός και εμφύλιος πόλεμος) που συγκροτούν την ελληνική «κρίση των θεσμών» του 1915-1974.


Βιβλιογραφία

Αλιβιζάτος, Νίκος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974: όψεις της ελληνικής εμπειρίας (Αθήνα, 1983)


Αλιβιζάτος, Νίκος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία, τεύχος Α΄, 1821-1941 (Αθήνα-Κομοτηνή, 1981)

Αλιβιζάτος, Νίκος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία (Αθήνα, 2011)

Βατσάκη, Αργυρώ και Μιχάλης Τσαπόγας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2008)

Βενιζέλος, Ε. Β., Η λογική του πολιτ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις