ΣΙ 26 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

Περιγραφή

  

Χειμερινό εξάμηνο

 

του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

 

 

«Βυζαντινή φεουδαρχία»: ένα πολιτειακό, κοινωνικό και

 

οικονομικό ζήτημα των τελευταίων, κυρίως, βυζαντινών αιώνων.

 

 

 

“Byzantine feudalism”:  a state, social and financial issue

 

of mainly the final centuries of the Byzantine Empire.

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

  

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ-ΔΙΑΔΟΧΗ,

 

ΕΥΓΕΝΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΙΣΜΑ,

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,

 

ΔΙΚΑΙΟ, ΘΕΣΜΟΙ, ΠΡΟΝΟΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΕΟΥΔΟ, APPANAGE,

 

ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ-ΔΥΣΗ

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Το σεμινάριο στοχεύει σε μια πρώτη γνωριμία με το ζήτημα Βυζαντινή ‘Φεουδαρχία’, που εξακολουθεί να απασχολεί ιδιαιτέρως την έρευνα, και στην αναζήτηση των κύριων δεδομένων βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ανίχνευση ή η απουσία στο Βυζάντιο φεουδαρχικών δομών (δυτικού ή αντίστοιχου τύπου). Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν ενδεικτικές πληροφορίες από τις γραπτές ιστορικές πηγές και τη σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τις σημαντικότερες παραμέτρους του θέματος, οι οποίες αφορούν στο πολίτευμα, την κοινωνία  και την οικονομία κατά τη βυζαντινή εποχή. Για την καλύτερη κατανόηση της βυζαντινής πραγματικότητας, θα συγκρίνεται αυτή με τα κύρια χαρακτηριστικά της δυτικής φεουδαρχίας.

 

Ενότητες

Βυζαντινή ‘Φεουδαρχία’ ως αντικείμενο διερεύνησης, οι απόψεις και η τεκμηρίωση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αυτοκρατορικής εξουσίας και της διοίκησης στο Βυζάντιο. Κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα στο Βυζάντιο. Θεσμοί. Η μαρτυρία των πηγών και η πορεία της σύγχρονης έρευνας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις