ΜΠ Σεμινάριο - Η Μέση Εποχή του Χαλκού. Μια μακρά περίοδος κρίσης;

Αφροδίτη Χασιακού

Περιγραφή

 Στο σεμινάριο θα διερευνηθούν τα ρευστά χρονολογικά όρια της εποχής: οι απαρχές της μέσα στον Πρωτοελλαδικό κόσμο και το τέλος της με τη μετάβαση προς τον λαμπρό Μυκηναϊκό πολιτισμό.

Θα αναζητηθεί ο χαρακτήρας και οι κοινωνικές δομές της περιόδου μέσα από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα ταφικά έθιμα, τα μικρά ευρήματα και την κεραμική.

Ημερολόγιο