Σεμιναριακό ΣΑ112 Υλικά και διακοσμητικές τεχνικές

Άννα Παπαδημητρίου Γραμμένου

Περιγραφή

Υλικά και διακοσμητικές τεχνικές στο Προϊστορικό Αιγαίο.Εμφαση στην κοσμηματοποιία.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις