ΙΑ 131 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, 19ος-20ός ΑΙ.

Δημήτρης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ιστορία της ελληνικής χαρακτικής κατά τον 19ο και τον 20όν αιώνα. Εξετάζονται καλλιτέχνες, έργα, τεχνικές-μέθοδοι, συλλογές.  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις