Η ανατροπή της καθημερινής ζωής: Αλώσεις πόλεων και οι συνέπειές τους στην εξέλιξη των πόλεων και τη ζωή των κατοίκων τους κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (7ος-11ος αι.)

Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη

Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων που είχαν οι συχνές αλώσεις πόλεων στην καθημερινή ζωή, τη δημογραφική εξέλιξη και την οικονομική δραστηριότητα του πληθυσμού των πόλεων. Η αιχμαλωσία κατοίκων, η λεηλασία και η καταστροφή των πόλεων και της γύρω υπαίθρου (σε πολλές περιπτώσεις επανειλημμένη) δημιουργούσε σημαντικό δημογραφικό και οικονομικό πρόβλημα στις πληττόμενες πόλεις. Η μελέτη των επιπτώσεων αυτών, μαζί με την παράλληλη προσέγγιση των μέτρων που έλαβε κατά καιρούς η βυζαντινή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών των επιδρομών στις συγκεκριμένες περιοχές, θα βοηθήσει στη γνώση των αλλαγών που σημειώνονται κατά το διάστημα από τον 7ο έως τον 11ο αι. και στην ένταξή τους στις διεργασίες διαμόρφωσης του ευρύτερου χώρου της ανατολικής Μεσογείου.

Η προσέγγιση των θεμάτων αυτών γίνεται με τη μελέτη της σχετικής σύγχρονης βιβλιογραφίας, τη μελέτη και αξιοποίηση ελληνικών, λατινικών και αραβικών πηγών της εποχής, τη χρησιμοποίηση χαρτογραφικού υλικού και πορ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο