Ερμηνεία πηγών της Ρωμαϊκής Ιστορίας (ΣΙ 47)

Kωνσταντίνος Μπουραζέλης

Περιγραφή

Επιχειρείται η συστηματική εισαγωγή στην ερμηνεία επιλεγμένων αποσπασμάτων ιστορικών πηγών για την Ρωμαϊκή Ιστορία. Σχετικός κατάλογος διανέμεται με την έναρξη των μαθημάτων.

Μετά τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα κάθε μέλος του σεμιναρίου θ'αναλάβει να παρουσιάσει και να εισηγηθεί τον σχολιασμό μιας από τις προς εξέταση ιστορικές πηγές. Η επιτυχία της παρουσίασης, η συμμετοχή στις συζητήσεις επί των κειμένων και η τελική (μετά το τέλος των μαθημάτων) υποβαλλόμενη γραπτή εργασία θα συγκαθορίσουν τη βαθμολογία.

Προϋπόθεση συμμετοχής:επαρκείς βασικές γνώσεις Ρωμαϊκής Ιστορίας


 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις