Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές

Ευάγγελος Καραμανωλάκης

Περιγραφή

Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις βασικές έννοιες των ιστορικών σπουδών (χρόνος, χώρος, ιστορικό γεγονός, πηγές, μνήμη κ.ά.)  και τη μεθοδολογία τους (χρήση πηγών, αρχειακή εργασία, διασταύρωση, αξιολόγηση κ.ά.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους σύγχρονους προβληματισμούς για την ιστορία, καθώς και στα νέα ερευνητικά πεδία μελέτης της.  Εξετάζεται, ακόμη η ιστορική συγκρότηση της έννοιας των ιστορικών σπουδών, καθώς και η σημερινή τους θέση στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Τέλος, συστατικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις ιστορικές πηγές και στην κριτική ανάγνωση τους, καθώς και με τη συγγραφή ιστορικών εργασιών.

 

Ύλη 

Οι σημειώσεις του μαθήματος αναρτημένες στα Έγγραφα του μαθήματος στο eclass

 

Από τα δύο προτεινόμενα συγγράμματα, η εξεταστέα ύλη του μαθήματος
"Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές" (ΙΙ 04) είναι η εξής:
- John Lewis Gaddis, Το τοπίο της ιστορίας. Πως οι ισ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις