Νεότερη Ελληνική Iστορία Α' (ΙΙ 18)

Κατερίνα Γαρδίκα

Περιγραφή

Η συγκρότηση του Ελληνικού κράτους από την Επανάσταση του '21 ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εξελίξεις της περιόδου τοποθετούνται σε διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο.
epeaeklogo.jpg

Ημερολόγιο