διπλωματικές εργασίες 2023

Μελέτη και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της παιγνιοποίησης στη σύνδεση μεταξύ κοινού και επιχειρήσεων.

Δεληγιώργη Ιωάννα (del_ioanna@hotmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Εφαρμογές ανθρωπιστικής τεχνολογίας: To Mapathon ως εργαλείο για την άμεση διαχείριση κρίσεων.

Δουρίδα Μαριάννα (mariannadou13@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


MMOs ως παιχνίδια για καλό: Ευαισθητοποίηση για τα στερεότυπα φύλου και τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Ζερβός Γεώργιος (georzerv@hotmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεταναστευτικό: Τεχνητή νοημοσύνη και αλγόριθμοι στην διαχείριση της μετανάστευσης. Η χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο της μετανάστευσης και στην εποπτεία των συνόρων.

Γιαννόπουλος Ιωάννης (giannisgian1985@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μαθητές Δημοτικού με αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών: Το προσφυγικό ζήτημα.

Μενεγάκη Δέσποινα (deme2703@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Τα ψηφιακά μέσα ως εργαλείο βιωσιμότητας και διαχείρισης των ενδιαφερόμενων μερών των παραρτημάτων του Erasmus Student Network (ESN) στην Ελλάδα.

Αθανασιάδου Αναστασία (natasa.athn@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Απρίλιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Η επικοινωνία του ΜΚΟ Διοτίμα, πριν και κατά την πανδημία και η ανάδειξη της ανάγκης για μια επικοινωνιακή καμπάνια προσανατολισμένη στο ανδρικό κοινό.

Παπαγεωργίου Παναγιώτα (giotapap98@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Απρίλιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Η επίδραση της ψηφιακής εκπροσώπησης των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων μέσω των social media των ελληνικών ΜΚΟ στην κοινωνική επανένταξη και αποδοχή τους.

Κατσουρίδης Πέτρος (petroskatsouridis@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Απρίλιος 2023.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)