διπλωματικές εργασίες 2022

Εργασιακές συνθήκες και ευκαιρίες για την εγχώρια ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα: ανοίγοντας δρόμο για ένα μέλλον με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες.

Σερεμέτη Κωνσταντίνα Σοφία (conies8@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Στρατηγική Επικοινωνία, Διαχείριση Κρίσεων Περιβαλλοντικής Καταστροφής και Επικοινωνία μετά την κρίση στην Ψηφιακή εποχή.

Τσεντίδου Ερμιόνη-Δέσποινα (tsentidouhermione@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Νοέμβριος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων: Η πανδημία Covid-19 και η επικοινωνιακή διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση και από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Γιαννοπούλου Αικατερίνη (13kate@windowslive.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ιούνιος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Η επικοινωνιακή στρατηγική των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου και ActionAid Hellas σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό την εξεύρεση πόρων προς βοήθεια στο πεδίο δράσης.

Κασιδιάρης Μιχαήλ (mixalis_kasi@yahoo.gr), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ιούνιος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Ψηφιακή λογοτεχνία: Μια προσέγγιση του προσφυγικού ζητήματος μέσω παιγνιοποιημένης διαδικασίας.

Λιόγα Έλενα (elenaliog.b@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Δημιουργία σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού για καλό σκοπό (serious game) για την εκμάθηση αρχαίων ελληνικών και την ευαισθητοποίηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ζήτημα του προσφυγικού/μεταναστευτικού.

Πετρόπουλος Αθανάσιος (athanasios1997@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο αποσυμφόρησης του άγχους που προκύπτει από την πανδημία Covid-19, σε νέους ηλικίας 18-30.

Σταύρου Κωνσταντίνος (stavroukwstas@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Απρίλιος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Ο ρόλος και η σημασία της Επικοινωνίας σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος: Το παράδειγμα του προγράμματος του WWF, Fish Forward.

Γαλάτουλας Στέλιος (stelios._@hotmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Απρίλιος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Μελέτη της Πρωτοβουλίας #metoogreece με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ανδρών και γυναικών για τη σεξουαλική παρενόχληση.

Μπελίτση Μαρία Ελένη (marialenabeli@yahoo.gr), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Απρίλιος 2022.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)