διπλωματικές εργασίες 2021

Δημιουργία ψηφιακού χάρτη της Κρήτης για τουριστική προώθηση του νησιού σε ανθρώπους με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες: Μια πρώτη προσέγγιση.

Φωτάκη Εμμανουέλα (emmanouf@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Νοέμβριος 2021.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Συμμετοχικός Προϋπολογισμός σε Δήμους της Αττικής. Απόψεις εκπροσώπων Δήμων και πολιτών για προκλήσεις και νέες διαδικασίες διαμόρφωσης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Δήμων.

Λιώλη Σοφία (sofialioli@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Νοέμβριος 2021.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Μελέτη επικοινωνίας του Δ.Ο.Μ. Ελλάδας στα κοινωνικά δίκτυα και πρόταση νέας επικοινωνιακής στρατηγικής, εστιασμένης στο θέμα των μεταναστών.

Ίλια Χριστοδούλου Τσαμασίρου (iliachristodouloutsamasirou@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ιούνιος 2021.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Δημόσια Συμμετοχή, Αστική Βιωσιμότητα και Πράσινες Γειτονιές : Συμμετοχική έρευνα δράσης Αστικής Γεωργίας & Ψηφιακής Συλλογικότητας πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς.

Κατερίνα Λιακοπούλου (kaliakopoulou@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ιούνιος 2021.

κείμενο διπλωματικής εργασίας (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)