διπλωματικές εργασίες 2015

Μελέτη και αποτίμηση της ψηφιακής παρουσίας ελληνικών φορέων δημόσιας διοίκησης και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε συλλογικά ψηφιακά μέσα (social media).

Κωνσταντίνος Βρεττός (kvrettos@gmail.com), Τελική Εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΚΓ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Αθήνα, Αύγουστος 2015.

κείμενο τελικής εργασίας