διπλωματικές εργασίες 2019

Μελέτη και αποτίμηση εγχειρημάτων σιτιστικής, υδατικής και ενεργειακής δημοκρατίας (food, water, energy democracy).

Μαριάννα Κοντοπάνου-Παππά (marianna_194@hotmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2019.

κείμενο διπλωματικής εργασίας


Μελέτη και Αποτίμηση Εγχειρημάτων Ψηφιακής Καινοτομίας στον Παγκόσμιο Νότο.

Κατερίνα Αναδιώτη (katerinaanadiotis@live.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2019.

κείμενο διπλωματικής εργασίας