διπλωματικές εργασίες 2017

Παιγνιοποιημένες διαδικασίες πολιτικής και δημόσιας συμμετοχής.

Ηλίας Κωστόπουλος (iliaskosto@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017.

κείμενο διπλωματικής εργασίας


Αυτο-οργανωμένες Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα: η περίπτωση των Κοινωνικών Παντοπωλείων.

Ματίνα Πατρικάκου (stampatrikakou@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017.

κείμενο διπλωματικής εργασίας


Χρήση του Twitter από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ανδρέας Σταύρου (dre09@gmx.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2017.

κείμενο διπλωματικής εργασίας