Πρακτική Άσκηση (68Θ617)

Ενότητες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Για την Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και το προβλεπόμενο πλαίσιο λειτουργίας βλ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://grapas.uoa.gr/