ΜΑΘΗΜΑ 1ο

Εισαγωγή - Η ιστορική συγκυρία (Ο Mεγάλος Aιώνας / Le grand siècle).

Βλ. p.p. Η ιστορική συγκυρία Ι & Η ιστορική συγκυρία ΙΙ (Ο αιώνας του Λουδοβίκου του 14ου). Στην κατηγορία Έγγραφα.

Από το youtube: Louis XIV, Le Roi Soleil / Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς Ήλιοςhttps://www.youtube.com/watch?v=u6qryLypJds 

- The best dance scenes from «Le Roi Danse». Music by Lully:  https://www.youtube.com/watch?v=BMvpvDjFvHA