Κατασκευή και ανάλυση λημμάτων (items)

Ερωτήσεις «πολλαπλής επιλογής» στην μοντέρνα ψυχομετρική θεωρία και ο ρόλος της «αρνητικής βαθμολογίας»