Πρακτική άσκηση

Ανάλυση παραγόντων με το ειδικό λογισμικό Factor