Η Ανάλυση Παραγόντων

Ανάλυση Παραγόντων και Κύριων Συνιστωσών για συνεχείς, τακτικές και διχοτομικές τιμές (ο αριθμός, η δομή και η ιεραρχία των διαστάσεων)