Η θεωρία του αληθινού σκορ

Κλασική ψυχομετρική θεωρία. Τα σφάλματα, η έννοια και οι δείκτες αξιοπιστίας για διαφορετικά επίπεδα μέτρησης