ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

                                ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2022

                                                                                     Ι.

 1. Εισαγωγή: Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός· Το κοινωνικό νόημα του φύλου (θεωρητικές προσεγγίσεις: κοινωνικό φύλο–βιολογικό φύλο, έμφυλο υποκείμενο (gender subect) · Tο Φύλο στον Αθλητισμός και τη Φυσική Αγωγή
 2. Ο αθλητισμός ως πεδίο κοινωνικής χειραφέτησης-οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως μέσο γνωστοποίησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων· Διαχρονική προσέγγιση του γυναικείου αποκλεισμού και της γυναικείας συμμετοχής (1896-2017)· Οι ανώνυμες ηρωίδες του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής· Οι αγώνες των γυναικών για ισονομία στον Αθλητισμό
 3. Ελλειμματική κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ· Σεξιστική προβολή της αθλήτριας ·                              Οι αξιώσεις των ανδρών για συμμετοχή σε γυναικεία αθλήματα· Η κρίση των αρρένων με το σώμα τους (σύνδρομο του Άδωνη) · Σωματοποίηση (embodiment), φύλο και μεταμορφώσεις της σωματικότητας (somatics, corporeality, corporality, somaesthetics)
 4. Η αντικειμενικοποίηση του ανδρικού σώματος: H εμπορευματοποίηση της αθλητικής ταυτότητας· Εμπορευματοποιημένοι -μοντελοποιημένοι αθλητές/τριες στα ΜΜΕ· Προβολή των άφυλων αθλητών/τριών , το άφυλο υποκείμενο (genderless subject)
 5. Ασώματη κοινωνία , ψηφιακά σώματα (virtual bodies), έμφυλη ουδετερότητα (gender neutral) και τεχνοηθική (technoethics) · Η τεχνολογία του σώματος: βιονική αθλητές/τριες    
 6. ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

                                                                               ΙΙ.

 1.  Η γυναικεία υποεκπροσώπηση στην αθλητική ηγεσία · Ολυμπιακή επιχειρηματικότητα· Φύλο, Τεχνολογία και Ηγετικές Δεξιότητες: Γεφυρώνοντας το έμφυλο χάσμα · «Θηλυκές» ηγετικές δεξιότητες και επιχειρηματικότητα
 2. «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου
 3. Κοινωνικό κεφάλαιο και κοινωνική ενσωμάτωση: Θεωρίες και σύγχρονος διάλογος ·
 4. Κοινωνικό κεφάλαιο, φύλο και αθλητισμός: Εμπειρίες αθλητριών
 5. Κοινωνικό κεφάλαιο και Μετανάστευση

                                                                                ΙΙΙ.

 1. Πολιτισμική ιδιαιτερότητα και Φύλο· Κουλτούρα και γυναικεία περιήγηση· Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ· Ο γυναικείος αθλητισμός και η φυσική αγωγή από ισλαμική σκοπιά· Μουσουλμάνες αθλήτριες : Εμπόδια στην αθλητική ενασχόληση
 2. Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα, δουλεμπόριο, εθνικισμός, ρατσισμός και ξενοφοβία · Η σύγχρονη δουλεία στην Ελλάδα σήμερα και η ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών και προσφύγων
 3. Ο Αθλητισμός στην υπηρεσία της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ανάπτυξης
 4. Ενταξιακά προγράμματα: Η παιδεία ειρήνης (peace education) σήμερα και ο ρόλος του αθλητισμού και της φυσική αγωγής στην επίλυση συγκρούσεων · O ρόλος του αθλητισμού στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών βίας: σεξιστικής, ρατσιστικής, ενδοσχολικής (bullying), ηλεκτρονικής (cyberbullying)  

 

                                               ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΟ: ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

1.2.    Κοινωνικό φύλο – βιολογικό φύλο

1.3.    Το φύλο στον αθλητισμό: Η διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού και οι πρώτοι «Ολυμπιακοί Αγώνες Γυναικών»

1.4.    Ο αθλητισμός ως πεδίο κοινωνικής χειραφέτησης

1.5.    Τα επιμέρους αθλητικά μοντέλα

1.6.    Η γυναικεία συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 1896-2008

1.7.    Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως μέσο γνωστοποίησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων

           1.7.1. Πεκίνο 2008: «Ολυμπιακοί του αίματος», «Ολυμπιακοί της ντροπής»  

           1.7.2.Μεξικό 1968: Η σφαγή στην Πλατεία των Τριών Πολιτισμών, «αιματηρή επέμβαση»  

           1.7.3.Μόναχο 1972: Διαμαρτυρία για τη ισραηλινή κατοχή

1.8.     Συμπερασματικές παρατηρήσεις

 

2.  Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

2.1.    Εισαγωγή 

2.2.    Αθλήτρια είδωλο-ίνδαλμα της αμερικανικής κουλτούρας – Το «Κίνημα του αθλητικού γυναικείου σώματος»

2.3.    Τι γίνεται με τις αθλήτριες που υπερβαίνουν τα έμφυλα στερεότυπα;

2.4.    Η προβολή του γυναικείου αθλητισμού στα Μ.Μ.Ε.

2.5.    Το «Έτος της Γυναίκας στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

2.6.    Η μοντελοποίηση των αθλητών/αθλητριών: Μια καινούργια αισθητική του σώματος, «ίσες ευκαιρίες» στη σεξουαλική εκμετάλλευση

2.7.    Η αντικειμενικοποίηση του ανδρικού σώματος

2.8.    Οι ανώνυμες ηρωίδες του αθλητισμού

2.9.    Η προβολή του γυναικείου αθλητισμού στα Μ.Μ.Ε. της Αυστραλίας

2.10.  Τι γίνεται στην Ελλάδα;

2.11.  Ελληνικός έντυπος Τύπος: 2008, 2004, 2000, 1996

2.12.  Συμπερασματικές παρατηρήσεις: Το ανθρώπινο εμπόριο του καταναλωτισμού, της ψυχαγωγίας και του θεάματος

 

3.  Ο ΓΥΝΑΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ «ΚΟΡΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

3.1.    Εισαγωγή

3.2.    Η γυναίκα του ισλαμικού κόσμου

3.3.    Γυναίκα και αθλητική δραστηριότητα: Μουσουλμάνες αθλήτριες

         3.3.1. «Προτιμότερη μια κοινωνία των δύο φύλων, παρά μια unisex κοινωνία»

3.4.    Η θέση της γυναίκας στην Ιορδανία

3.5.    Η γυναικεία αθλητική δραστηριότητα στην Ιορδανία

         3.5.1. Μεθοδολογία της έρευνας

        3.5.2. Συζήτηση: Εμπόδια στην αθλητική ενασχόληση στην Ιορδανία

        3.5.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Προτάσεις

 

4.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

4.1.    Εισαγωγή

4.2.    Τι είναι το κοινωνικό κεφάλαιο: Θεωρίες και σύγχρονος διάλογος

4.3.    Αποκλειστικό και γεφυροποιό κοινωνικό κεφάλαιο

4.4.    Γυναίκα και κοινωνικό κεφάλαιο: Εμπειρίες αθλητριών

4.5.    Αθλητισμός και κοινωνικό κεφάλαιο στην Ευρώπη

4.6.    Το φαινόμενο του σκοτεινού κοινωνικού κεφαλαίου στον αθλητισμό: Ο εκφυλισμός του ολυμπιακού λόγου

4.7.    Η αθλητική μετανάστευση – Sport labour

4.8.    Κοινωνικό κεφάλαιο και μετανάστευση

4.9.    Συμπερασματικές παρατηρήσεις: Αθλητισμός, πολιτιστικός θεσμός και ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικής ενέργειας  \

 

5.  Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ:  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

     5.1. Εισαγωγή

    5.2. Ρατσισμός και ξενοφοβία

    5.3. Πολυπολιτισμικότητα

    5.4. Η αντιμουσουλμάνικη τρομοϋστερία ή η βίαη εξολόθρευση της   

          πολυπολιτισμικότητας

    5.5.  Τι γίνεται στην Ελλάδα;

    5.6.  Η σύγχρονη δουλεία στην Ελλάδα σήμερα και η ανεξέλεγκτη εισροή  

            μεταναστών

    5.7  Peace First – Peace Games

           5.7.1.Πώς ξεκίνησε η Peace First;

           5.7.2.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειρήνης της Peace First

5.8. Sport in Society: Αθλητές/αθλήτριες ως μέντορες ειρήνης

    5.9.   Η παιδεία ειρήνης στην Ελλάδα και η ενδοσχολική βία: Bullying

    5.10.  Το φαινόμενο του κυβερνονταϊσμού ή ο διαδικτυακός σχολικός εκφοβισμός 

    5.11. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις: Διαδικτυακό Κέντρο Ειρήνης 

 

COURSE CONTENT FOR INTERNATIONAL (ERASMUS/SOCRATES) STUDENTS Erasmus-international students: https://eclass.uoa.gr/courses/PHED269/ 

6. MOVING FORWARD THROUGH SPORT – ATHLETES UNITED FOR PEACE EDUCATION ΑND GENDER EQUITY

 1. Introduction: social gender/biological gender, gender in sport.
 2. We’ve come a long way[…]: Gender and
  Sport
 3. Bridges to understanding or " the annihilation of European identities, cultures and national sovereignty"?
 4. Racial intolerance in sport
 5. What is peace education today?
 6. Peace First – Peace Games
 7. Sport in Society: athletes as mentors in violence prevention
 8. Athletes United for Peace

          8.1. Football 4 Peace: bringing Arabs aand Jews together

          8.2.Ultimate Peace (UP) in the Middle East

          8.3.World Youth Peace Summit: Peace Walks and Scholar-Athlete Games 

 9. Mercy Corps, Teachers Without Borders, the International Institute on Peace Education, Volunteer Action for Peace, α many more!

10. A question of identity and equality in sport.