Διαταραχές ακοής σε μουσικούς και τραγουδιστές

Εισηγητές: Κατερίνα Βαρδονικολάκη

Συνοπτική περιγραφή: Στις διαταραχές ακοής στους καλλιτέχνες δεν περιλαμβάνεται μόνο η βαρηκοΐα από έκθεση σε μουσική αλλά και άλλες κλινικές οντότητες οι οποίες πολύ συχνά υποεκτιμώνται. Στη συγκεκριμένη διάλεξη, θα διερευνηθεί αν η θέση του καλλιτέχνη, το είδος της μουσικής ή το μουσικό όργανο σχετίζονται με αυξημένες διαταραχές ακοής σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

1) Kähärit, K., Zachau, G., Eklöf, M., Sandsjö, L., Möller, C., 2003. Assessment of hearing and hearing disorders in rock/jazz musicians. Int. J. Audiol. 42, 279–288.

2) Zhao, F., Manchaiah, V.K.C., French, D., Price, S.M., 2010. Music exposure and hearing disorders: an overview. Int. J. Audiol. 49, 54–64.