Ηλεκτρικά Σήματα απο το Σώμα (Βιοηλεκτρισμός-Βιομαγνητισμός)