Θεωρία Παιγνίων, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011
Η παρούσα θεματική ενότητα αφορά το Β Μέρος του μεταπτυχιακού μαθήματος που διδάσκεται κατα το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Στο μέρος αυτό ασχολούμαστε με Θεωρία Παιγνίων.
Α. Στις Ανακοινώσεις ή/και στα Έγγραφα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με Βιβλιογραφία, την Ύλη που διδάσκεται από το βιβλίο που ακολουθείται, κάποιες διορθώσεις τυπογραφικών και άλλων λαθών στο βιβλίο που μπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις. Από τους Συνδέσμους μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε έναν τεράστιο πλούτο πηγών σχετικά με τη Θεωρία Παιγνίων (διδακτικές σημειώσεις από διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, βιβλιογραφικές αναφορές, κ.λπ.). Επίσης στα "Έγγραφα" υπάρχουν σκαναρισμένες οι λύσεις των παρελθουσών ασκήσεων του φροντιστηριακού μαθήματος της Παρασκευής του προπτυχιακού μαθήματος.


Ψυχαγωγία

Μια διασκεδαστική ενασχόληση με ένα σημαντικό και ενδιαφέροντα προβληματισμό στη Θεωρία Παιγνίων--[Προστέθηκε μια υποσημείωση στο αρχικό κείμενο].

Πρώτο Σετ Ασκήσεων
Θα συζητηθεί στις 29/10
Δεύτερο Σετ Ασκήσεων
Θα συζητηθεί στις 29/10
Σχετικά με το 'καλά ορισμένο' της άνω και κάτω τιμής ενός π.π.
Τρίτο Σετ Ασκήσεων
Εάν δεν επιθυμείτε, μην ασχοληθείτε με ασκήσεις που αφορούν την εκτεταμένη μορφή. Σε όλες τις ασκήσεις, μπορείτε να δώσετε απευθείας την κανονική μορφή και να συνεχίσετε κανονικά.
Τέταρτο Σετ Ασκήσεων
Στην 1η Άσκηση έγινε διόρθωση. Τρίτο και τέταρτο σετ θα συζητηθούν την Παρασκευή 12/11/2010
Πέμπτο Σετ Ασκήσεων
Έκτο Σετ Ασκήσεων

Πέμπτο και έκτο σετ θα συζητηθούν στις 19/11/2010.

Έβδομο Σετ Ασκήσεων
Ξεκινήστε να λύνετε σύμφωνα με τη σειρά εκφώνησης, επειδή έτσι θα λυθούν και στην τάξη. Το έβδομο σετ θα συζητηθεί στις 10/12/2010.
Διόρθωση στο Μάθημα της 10/12/2010
Όγδοο Σετ Ασκήσεων.
Το σετ αυτό θα συζητηθεί την Παρασκευή 14/1/2010. Στις Ασκήσεις αυτές θα προστεθούν αμέσως μετά τις διακοπές και ασκήσεις με αναδρομικά παιχνίδια άπειρης διάρκειας.
Ογδοο Σετ Ασκήσεων-Μέρος Β
Αποτελέσματα 2/2011
Οι βαθμοί πάνω από το 4 βαθμολογήθηκαν με κλίμακα. Όποιοι επιθυμούν να δούν το γραπτό τους να έλθουν τη Δευτέρα 21/3 στις 3:00 (μετά το μάθημα της Θεωρίας Παιγνίων) στο γραφείο 224 (Μηλολιδάκη).