Επιλογή περιεχομένου και στόχων στη βάση ενός προγράμματος σπουδών (πρόγραμμα σπουδών Σκοτίας, για την προσχολική εκπαίδευση). Σχεδιασμός διδακτικής σειράς