Κατασκευή σχεδίου ανοικτής συνέντευξης. Παρουσίαση και αξιολόγηση