Πρόβες για το ανέβασμα της παράστασης. Κατασκευή προγραμμάτων και προσκλήσεων. Πραγματοποίηση της παράστασης