Ταλαντώσεις και Κύματα

Κίνηση σωματιδίου προσαρτημένο σε ελατήριο, απλή αρμονική κίνηση, αρμονικός ταλαντωτής, το εκκρεμές , φθίνουσες ταλαντώσεις, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, κύματα , διάδοση, μοντέλα ανάλυσης, ενέργεια κυμάτων, η γραμμική εξίσωση κύματος.