Εισαγωγή στο Android (2021 - 2022)

Πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή στο σύστημα Android. Παρουσιάστηκαν η αρχιτεκτονική του Android, τα βασικά συστατικά του και υπηρεσίες, καθώς και τα βασικά συστατικά των εφαρμογών.

Χειμερινό εξάμηνο 2021

Lecture_Android_2021.pdf
Εισαγωγή στο Android, μέρος Α

1η ώρα, 9 Νοε. 2021

Εισαγωγή στο Android, μέρος Β

2η ώρα, 9 Νοε. 2021

Εισαγωγή στο Android, μέρος Γ

3η ώρα, 9 Νοε. 2

Προηγούμενα έτη

Διαλέξεις

Εισαγωγή στo Android (Διάλεξη 1)

27 Οκτ. 2020, 1η ώρα

Εισαγωγή στo Android (Διάλεξη 2)

27 Οκτ. 2020

Εισαγωγή στo Android (Διάλεξη 3)

27 Οκτ. 2020

Εισαγωγή στo Android (Διάλεξη 4)

3 Νοε. 2020

Εισαγωγή στo Android (Διάλεξη 5)

3 Νοε. 2020

Παρουσιάσεις

Lecture_Android_2020.pdf