Εισαγωγή στο git (2021 - 2022)

Χειμερινό εξάμηνο 2021

git-gitlab.pdf
Git-Cheat-Sheet.png
git

Προηγούμενα έτη

 Διαφάνειες

git-gitlab.pdf

Διαλέξεις

Εισαγωγή στο git

10 Νοε. 2020

Διαλέξεις προηγούμενων ετών

Παρουσίαση Git

2019 - 2020

Git Part B& Εισαγωγή στη Java Part A, 3η ώρα
Παρουσίαση git (α τμήμα)

2018-2019

Παρουσίαση git (β τμήμα)
Εισαγωγή στο git

2017-2018