Διαλέξεις

Ενδείξεις αφαίρεσης εγκλείστων δοντιών  Βαθμός δυσκολίας αφαίρεσης εγκλείστων. Β. Πετσίνης

 

Τεχνική Αφαίρεσης εγκλείστων τρίτων γομφίων | Ο. Σχοινοχωρίτη 

Τεχνική αφαίρεσης άλλων εγκλείστων | Ν. Κολόμβος

 

Χειρουργική περιακροριζικών αλλοιώσεων | Ν. Λυγιδάκη 

Προπροσθετική χειρουργική. Λ. Γκουτζάνης

 

 

Ατραυματικές εξαγωγές άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων | Λ. Ποδαρόπουλος

 

Προεμφυτευματική Χειρουργική | Ι. Μελακόπουλος

Οστικά υποκατάστατα στη Χειρορυγική του Στόματος | Λ. Ποδαρόπουλος 

 

 

 

Βιοψία | Ε. Καλφαρέντζος 

Χειρουργική αφαίρεσαη υπολειμματικής οδοντικής ρίζας| Α. Μυλωνάς  

 

 

Στοματική χειρουργική για ορθοδοντικούς λόγους - αποκάλυψη εγκλείστων.   | Ν. Λυγιδάκη

 

Laser στη Χειρουργικη του στόματος |Ε. Καλφαρέντζος

 

 

Επιπλοκές στην Χειρουργική του Στόματος | Κ. Χούπης 

 

Αναπλήρωση