Διαλέξεις

Ενδείξεις αφαίρεσης εγκλείστων δοντιών  Βαθμός δυσκολίας αφαίρεσης εγκλείστων. Β. Πετσίνης

 

Τεχνική αφαίρεσης εγκλείστων τρίτων γομφίων. Π. Χριστόπουλος

 

Τεχνική αφαίρεσης άλλων εγκλείστων δοντιών. Δ. Καλύβας

 

Περιακρορριζική Χειρουργική | Π.Χριστόπουλος 

 

Στοματική χειρουργική για ορθοδοντικούς λόγους - αποκάλυψη εγκλείστων. Ν. Λυγιδάκη

 

Προπροσθετική χειρουργική. Λ. Γκουτζάνης

 

 

Ατραυματικές εξαγωγές άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων | Λ. Ποδαρόπουλος

 

Προεμφυτευματική χειρουργική. Ι. Μελακόπουλος

 

 

 

Χειρουργική των καλοήθων όγκων του βλεννογόνου του στόματος - Βιοψία. Α. Σπανού

 

 

 

Laser στη Χειρουργικη του στόματος | Δ. Καλύβας 

 

 

Επανεμφύτευση - Μεταμόσχευση δοντιών. Δ. Καλύβας

 

Οστικά υποκατάστατα στη Χειρουργική του στόματος. Λ. Ποδαρόπουλος

 

Διεγχειριτικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές στη στοματική χειρουργική. Φ. Τζέρμπος