Στοματική Χειρουργική ΙΙ (8ου)

Αναπλ. Καθηγητής Δ. Καλύβας, Επικ. Καθηγητής Ι. Ζωγράφος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμινάρια.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμινάρια και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του μαθήματος.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από Τετάρτη 01/04/2020.