Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Τάξη ΙΙ, κατηγορία 1 και 2

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

  • να αναγνωρίζει τα οδοντικά και σκελετικά χαρακτηριστικά της ΙΙ Τάξης
  • να διαφοροδιαγνώσκει την 1η από την 2η κατηγορία της ΙΙ Τάξης
  • να αναφέρει τις επιπτώσεις που έχει η ΙΙ Τάξη στην περιοδοντική και οδοντική υγεία
  • να περιγράψει τους στόχους της ορθοδοντικής θεραπείας
  • να προτείνει την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση που θα εκμεταλλεύεται την αύξηση του ασθενή.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με κλινικές εικόνες.

ΙΙ Τάξη, 1η & 2η κατηγορία
Ανωμαλίες Τάξης ΙΙ