Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Αποτυπώματα

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να λαμβάνει ορθοδοντικά αποτυπώματα για την κατασκευή εκμαγείων μελέτης ή για την κατασκευή απλών ορθοδοντικών μηχανημάτων.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Λήψη αποτυπωμάτων μεταξύ των φοιτητών.

Λήψη αποτυπωμάτων

Λήψη αποτυπωμάτων για κατασκευή εκμαγείων μελέτης (WMV, χωρίς ήχο, 51.4 Mb).

Λήψη αποτυπωμάτων

Επίδειξη λήψη αποτυπωμάτων για κατασκευή εκμαγείων μελέτης (YouTube - χωρίς ήχο).