Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Ακτινογραφικές απεικονίσεις στην Ορθοδοντική

Στόχοι:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να αναγνωρίζει τα ανατομικά στοιχεία που απεικονίζονται σε πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες.

Να αναφέρει μειονεκτήματα και προβλήματα των απεικονίσεων αυτών και να εξηγεί τη δημιουργία ψευδών ειδώλων και παραμορφώσεων.

Υλικό: Ακτινογραφικές εικόνες.

Ζητούμενα: Αναγνώριση και ιχνογράφηση ανατομικών δομών. Αναγνώριση ψευδών ειδώλων και παραμορφώσεων και επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας τους.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με παρουσίαση ακτινογραφικών εικόνων. Ιχνογράφηση κεφαλομετρικών ακτινογραφιών.

Κεφαλομετρική ακτινογραφία - Ανατομία και σημεία

Περιγράφει τα σημαντικότερα ανατομικά στοιχεία που εμφανίζονται στην κεφαλομετρική ακτινογραφία, με παράλληλη παρουσίαση σε κρανίο.

Ακτινογραφικές απεικονίσεις στην Ορθοδοντική

(το αρχείο powerpoint περιέχει συνδεδεμένες ταινίες που περιέχονται στον φάκελο 'ακτινογραφικές απεικονίσεις' στα Έγγραφα του μαθήματος)