Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Ανάλυση εκμαγείων

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να εκτελεί εργαστηριακές αναλύσεις οδοντικών φραγμών (ανάλυση χώρου, ανάλυση μικτού φραγμού, ανάλυση Bolton) και να εξάγει διαγνωστικά συμπεράσματα.

Υλικό: Εκμαγεία μελέτης.

Ζητούμενο: Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη ανάλυση, να εκτελεί τις μετρήσεις και να καταλήγει σε συμπέρασμα σχετικά με το μέγεθος του συνωστισμού, την ύπαρξη ή όχι χώρου για τη διευθέτηση των μονίμων δοντιών (ανάλυση μικτού φραγμού) και ανωμαλίες αναλογιών μεγέθους δοντιών (ανάλυση Bolton).

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με μετρήσεις επί εκμαγείων.

Ανάλυση εκμαγείων
Ανάλυση εκμαγείων - Ασκήσεις