Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Ανάλυση προσώπου

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να εκτελεί κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση του προσώπου και να καταλήγει σε τεκμηριωμένη διάγνωση σχετικά με τις υφιστάμενες μορφολογικές και σκελετικές σχέσεις και αναλογίες.

Υλικό: Εξωστοματικές κλινικές φωτογραφίες.

Ζητούμενο: Περιγραφή του προσώπου από την κατά μέτωπο και πλάγια όψη. Ζητείται ο τύπος του προσώπου, η ύπαρξη ή όχι ασυμμετρίας, οι αναλογίες υψών, τυχόν απόκλιση της μέσης γραμμής, εκτίμηση της ρινοχειλικής γωνίας. Η περιγραφή πρέπει είναι τεκμηριωμένη με αναφορά μεθόδων εκτίμησης ή/και μετρήσεις. Βάσει της περιγραφής, ο φοιτητής θα πρέπει να αναφέρει την εκτιμούμενη υποκείμενη σκελετική μορφολογία (σχέση γνάθων στα τρία επίπεδα) και να πιθανολογεί οδοντικά προβλήματα και λειτουργικές διαταραχές.

Εκπαιδευτική μέθοδος: Θεωρητικό σεμινάριο. Άσκηση με παρουσίαση κλινικών εικόνων. Κλινική εξέταση μεταξύ των φοιτητών.

Η αξιολόγηση του προσώπου στην Ορθοδοντική
Διαδραστικές παρουσιάσεις σχετικά με τη μορφολογία του προσώπου

Ενδιαφέρουσες διαδραστικές παρουσιάσεις/πειράματα σχετικά με τη μορφολογία του προσώπου και την αισθητική εντύπωση που προκαλεί. Από τους Lisa DeBruine και Ben Jones, πειραματικούς ψυχολόγους στο Institute of Neuroscience and Psychology, University of Glasgow, Scotland

Εκπαιδευτικό υλικό, από τους ίδιους ερευνητές, σχετικά με την ελκυστικότητα του προσώπου βρίσκεται εδώ: http://www.faceresearch.org/students/.

Αξιολόγηση προσώπου - Ασκήσεις