Εκφώνηση Άσκησης 2021-22

Προθεσμία Κατάθεσης 27/02/2021 στις Εργασίες.

Ξεκινήστε με την εργασία που έχετε δώσει στον κ. Ρεΐση σε r/b trees. Υποθέτω ότι η υλοποίηση σας είναι σε ένα αρχείο και το κλειδί είναι  int.

1. Να το μετατρέψετε με οργάνωση Ενοτήτων με Μερική Απόκρυψη.

2. Να εφαρμόσετε καλές πρακτικές υλοποίησης ενοτήτων (στις αντίστοιχες διαφάνειες τα σημεία 1,3,4,5,6,7,8,9)

3. Να το μετατρέψετε ώστε να υποστηρίζει έναν μόνο οποιοδήποτε τύπο, π.χ. String, Struct (αφαίρεση πράξεων "=" και συγκρίσεων "<", ">", "==", κλπ). Θα χρειαστείτε ενότητα για τον Τύπο στοιχείου και να προσθέσετε παράμετρο "δείκτη σε συνάρτηση"

4. Να το μετατρέψετε σε ολική απόκρυψη (Σημείο 2 των σημειώσεων για Ενότητες)

5. Να το μετατρέψετε να υποστηρίζει genericity.

Να καταθέσετε το DevC++ project σε zip μαζί με σύντομο κείμενο που να αναφέρει ποια σημεία 1-5 έχετε υλοποιήσει.

Βαθμοί - Αντιστοιχία σημείων Εκφώνησης 1-5 με Βαθμούς (Ε1- Β3, Ε2-Β3,  Ε3-Β2, Ε4-Β1, E5-B1)

 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα για βελτίωση βαθμού (+2 βαθμοί), αλλά κύρια για εμβάθυνση στις τεχνικές προγραμματισμού, να αναπτύξετε μια "ρεαλιστική εφαρμογή". Δείτε την εκφώνηση που ακολουθεί μαζί με το υποστηρικτικό υλικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αφορά μόνο όσους/ες έχουν ολοκληρώσειτουλάχιστον  το σημείο 3, δηλαδή να έχουν αναπτύξει ένα καλά οργανωμένο βασικό πρόγραμμα σε ενότητες και να χειρίζονται διαφορετικούς τύπους κλειδιών.

Ο μέγιστος βαθμός διαμορφώνεται στο 12/10 και μπορεί να βελτιώσει τον τελικό βαθμό, χωρίς αυτός να μπορεί να ξεπεράσει το 10 :)

Επέκταση Εργασίας 2021-22.pdf

Εκφώνηση.

Συοδεύεται από το support.zip που ακολουθεί

Support.zip

Τα δεδομένα και άλλο υποστηρικτικό υλικό για την εργασία-επέκταση

Για όσους/'οσες δεν θα δώσουν εργασία στον κ. Ρεΐση μπορούν να κάνουν την ακόλουθη εναλλακτική εργασία.

Εκφώνηση-Υλικο Άσκησης

Askhsh 2021-22 ΗΑ.pdf
SimulationGiven.zip
08 BW Queues.pdf

Περιοχές συζητήσεων

Ερώτημα 1
Ερώτημα 2
ερώτημα 3
Ερώτημα 4
Ερώτημα 5
Ερώτημα 6
Modularity
Genericity

Κατάθεση Εργασίας