Χημεία Υλικών

Ενότητες

Ανόργανα υλικά

Αυτό το τμήμα του μαθήματος αναφέρεται σε μια σειρά υλικών που δεσπόζουν στην καθημερινότητα μας και συνήθως αποτελούν επιτεύγματα της επιστήμης με διεθνείς αναγνωρίσεις και βραβεία. Θα αναφερθούμε στη σύνθεση, μελέτη και εφαρμογή των υλικών με κέντρο την Ανόργανη Χημεία και στόχο ο φοιτητής να γνωρίσει αυτό το ευρύ πεδίο της Χημείας. Οι σειρές υλικών που θα αναπτυχθούν αφορούν στα κεραμικά υλικά (οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια) συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ανόργανων υλικών και των αγώγιμων ανοργάνων υλικών (μονωτές, ημιαγωγοί, αγωγοί). Στα νανοσωματίδια και στις εφαρμογές τους. Στα σύμπλοκα –καταλύτες (μονο-, δι- και πολυπυρηνικά σύμπλοκα). Στα οπτικά μη γραμμικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των φωτοευαισθητοποιητών. Στα βιομιμητικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των συμπλόκων με εφαρμογές στην ιατρική (π.χ. MRI agents, ραδιογνωστικά υλικά). Στις μεταλλο-οργανικές κατασκευές, μεταλλο-οργανικά πολύεδρα και πολύγωνα. Στα μαγνητικά υλικά (μεταλλικές πλειάδες, μοριακά μαγνητικά υλικά και μαγνητικά ψυγεία).