Εισαγωγή στο SPSS -Βασικές στατιστικές μετρήσεις - Διαχείριση δεδομένων 18-19/5/2011 (βίντεο παρουσίασης)