Κανόνες και πρακτικές:

~ Κλίμακες και αναλογίες: εφαρμοσμένες γεωμετρικές μέθοδοι μεταφοράς σημείων, σμίκρυνσης και μεγέθυνσης. Κλασικοί, μεσαιωνικοί, αναγεννησιακοί κανόνες και πειράματα.­

x Μήτρες και εκμαγεία: τρόποι παραγωγής αντιγράφων από την αρχαιότητα έως σήμερα.

~ Επαφή με συνήθεις εφαρμογές: ΤερακόταΧαλκοχυτικήΜαρμαρογλυπτική

 

*με επισκέψεις σε εργαστήρια.