Από τη σπουδή στο πρόπλασμα:

Θετικός και αρνητικός χώρος: η ένταξη του έργου στο πεδίο δράσης του θεατή.­

Παρατήρηση, απόφαση, εφαρμογή: έμπρακτες δοκιμές στη σύνθεση και τα επιμέρους στοιχεία της.

Προσθετικός και αφαιρετικός τρόπος εργασίας: χτίζω ή αποκαλύπτω τη μορφή;

Ολόγλυφο / ανάγλυφο έργο: οπτική γωνία, προοπτικές αλλοιώσεις, διαπραγμάτευση των όγκων. Ασκήσεις στα είδη του αναγλύφου.