Οπτικά και απτικά φαινόμενα: επικοινωνία και απόκριση:

Πώς οι ποιότητες ενός έργου επηρεάζουν μέσω της προβολής νοημάτων σε "άψυχες" φόρμες;­

Οπτικές και απτικές ποιότητες: η απήχηση ατομικών και πολιτισμικών εμπειριών.

Αντιδράσεις στα φυσικά ερεθίσματα: ο θεατής ως ενεργό ον.