Μέσα (media) της γλυπτικής:

 x "Πυγμαλίων και Γαλάτεια": είναι η γλυπτική προσομοίωση της πραγματικότητας, ή το ομοίωμα γλυπτική;

 ~  Τα υλικά ως φορείς της έκφρασης: αισθητές ιδιότητες, συνδηλώσεις και συμβολισμοί.­
 ~  Ειδικές επιλογές ανάμεσα στις ποιότητες των υλικών: ο δημιουργός ως καταλύτης της μετουσίωσης του υλικού σε μέσο.